110716
Eva-Leena Skarin

Eva-Leena Skarin
Härnösand
www.evaleenaskarin.com


Att vara på väg

Söka svar

Söka mening

Sina rötter

Göra sig fri

Släppa taget

Låta gå

Och en nos ligger
så bra i min handflata