Allt består av samma materia.
Energin i universum är konstant.
Kan då något dö?
Finns annat än gränsland, transformationer?

Skymning, gryning, dröm,vakenhet, liv, död Landskapet mellan konst/musik/dans/film/poesi… mellan människa/landskap/kultur… Gränslanden intresserar mig.

Aborigines kallar det Tjukarpa tiden som alltid existerat och alltid kommer att existera. Intuitionens tid. En Drömtid inom oss men också en inre karta att navigera efter. Såväl i myterna och historien som i framtid och i vår dagliga orientering.

De senaste åren har jag arbetat med animism i traditionella kulturer, men också sökt finna gränstrakterna där natur kommunicerar i direkt tilltal och där människan svarar med samma språk.

Björnola Lind

Verksgatan 10 A
871 33 Härnösand
073-0611958, 0611-22243
www.cistern.se

www.gapfusion.se

www.redelkrecords.com