VOLYM
  

FORM och RUM
Reflektioner och Grundbegrepp

av Per Hesse

 

Människan har i sin utveckling likt alla andra arter anpassats till att leva i harmoni med sin omgivning. Denna utveckling har pågått under miljontals år och allteftersom hennes hjärna har utvecklats har också människans tänkande vidgats till att söka förklaringar till hennes omvärld, men också till hennes egna beteenden.
Ur dessa frågeställningar har olika kulturer och religioner vuxit fram i nära relation till naturens olika förutsättningar. De olika religionerna var den vetenskap där man sökte förklaringar på världens skapelse, naturens skönhet och nyckfullhet. Människans sätt att förhålla sig till livet och naturens gåtfullhet.
De stora världsåskådningarna har vuxit fram under de senaste 5 000 åren för att under de sista 200 årens folk och informationsflöden starkt ifrågasättas av den kollision som blir när olika religiösa åskådningar möts, men framförallt av de nya vetenskapliga rön som görs och därmed ger helt eller delvis nya förklaringar till alltets uppkomst och människans beteenden.
Vi lever i dag i denna brytningstid med ett stort arv men också ett stort ifrågasättande och omvärderande. Detta kräver också mycket mer ställningstaganden av gemene man och framförallt av dem som arbetar med livsåskådningar, som konstnärer, författare, filosofer e.t.c.
Formen och rummets betydelse har hela tiden varit förankrad i vår utveckling. Hur vi intuitivt upplever formerna omkring oss är till största delen beroende av det arv som vi formats ur. Att ställa sig frågor kring orsaker till formernas innebörd. Varför vi uppfattar saker som vi gör. Hur påverkar formen och rummet mig. det är några av de frågeställningar som jag hoppas texterna skall stimulera till.

Läs hela texten, PDF-fil >>>>